Διαγωνισμός

Προμήθεια Ενός(1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για το ΚΕΠ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ενός(1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για το ΚΕΠ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/07/2022 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 13:30
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
670
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για το ΚΕΠ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ του Δήμου Αθηναίων

  • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων 
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει 
  • Οικονομικές προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών, δεν θα γίνονται δεκτές  
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν. 

Υπό Προμήθεια Είδη