Διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/09/2022 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/09/2022 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/09/2022 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
677
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τα Ζητούμενα Είδη: 

  •  Synology DiskStation DS920+ AS Tower με 4 θέσεις για HDD/M.2/SSD και 2 θύρες Ethernet - 1 TMX
  •  Σκληροί Δίσκοι SSD 2T  - 4 TMX 

    Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων.

Προσφορές με μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές 
Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής εφόσον υπάρχουν, και να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας  

Διευκρινίσεις

14/09/2022 10:07

Γίνονται δεκτοί και δίσκοι χωρητικότητας 1.92TB.

13/09/2022 12:41

Οι σκληροί δίσκοι SSD 2TB να είναι συμβατοί με το ζητούμενο synology DS920.

Υπό Προμήθεια Είδη