Διαγωνισμός

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 4

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 4
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/09/2022 10:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/09/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
678
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

* Αιτούμαστε τη διενέργεια τεχνικών εργασιών ως προς τα κάτωθι, στο κτίριο
της Αγίου Ισιδώρου 4 σε χώρους που χρησιμοποιούνται από το Κέντρο Συντονισμού
για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων.
1) Αποκατάσταση της φθοράς που έχει υποστεί μέρος της τοιχοποιίας και της οροφής
λόγω υγρασίας σε χώρο του 2ου ορόφου. Η
συγκεκριμένη φθορά προκαλεί πτώση αδρανών υλικών και ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο.
2) Επισκευή συρόμενου παραθύρου (κούφωμα αλουμινίου) το οποίο δεν ανοίγει, στον
1ο όροφο του ως άνω κτιρίου

* Απαραίτητη προυπόθεση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς είναι η διενέργεια αυτοψίας (Επικοινωνία για την πραγματοποίηση της αυτοψίας στο 210-5246225, κ. Παναγιώτης Ψαθάς, καθημερινά 09:00-17:00)

Κωδικοί CPV

  • (50000000-5): Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Υπό Προμήθεια Είδη