Διαγωνισμός

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων (14782)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων (14782)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/10/2022 07:07
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2022 07:07
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/10/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
680
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η τελική τιμή να συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής στην οδό Πειραιώς 144 & Εχελιδών 19 με ΤΚ 11854.

Απαραίτητη προυπόθεση να αναφέρεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας στην προσφορά.

Θα πρέπει να υπάρχει και οικονομική και τεχνική προσφορά σε 2 ξεχωριστά αρχεία.

 

Υπό Προμήθεια Είδη