Διαγωνισμός

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(ΙP)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(ΙP)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/10/2022 10:27
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/10/2022 10:27
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/11/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
682
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Τα υπό προμήθεια προιόντα βρίσκονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Η τελική τιμή να συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής στην οδό Πειραιώς 144 & Εχελιδών 19 με ΤΚ 11854.

Απαραίτητη προυπόθεση να αναφέρεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας στην προσφορά.

Θα πρέπει να υπάρχει και οικονομική και τεχνική προσφορά σε 2 ξεχωριστά αρχεία.

Υπό Προμήθεια Είδη