Διαγωνισμός

Προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (Plan 1) για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (Plan 1) για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/11/2022 13:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/11/2022 13:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/11/2022 13:45
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
683
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (Plan 1) για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη