Διαγωνισμός

Προμήθεια 16 ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια 16 ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2022 09:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2022 09:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/11/2022 17:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
686
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η παράδοση θα γίνει σε κτήριο του Δήμου Αθηναίων κατόπιν συνενόησης με εμάς.

Για οποιαδήποτε απορία σε τεχνικά θέματα θα επικοινωνήσετε με τον κ.Κυπαρίση(6948577649) ή κ.Μπαρμπαγιώργη(6977136136).

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει αποκλειστικά μέσω isupplies.

Διευκρινίσεις

25/11/2022 12:44

Λόγω τυπογραφικού λάθους θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας την παρακάτω αλλαγή στις προδιαγραφές:
Η Προδιαγραφή
Α/Α 1.1.2 Μονάδα τροφοδοσίας ≥260W

Αλλάζει και γίνεται
Α/Α 1.1.2 Μονάδα τροφοδοσίας ≤260W

Υπό Προμήθεια Είδη