Διαγωνισμός

Προμήθεια Γραφικής Ύλης για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Γραφικής Ύλης για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/02/2023 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2023 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/02/2023 13:30
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
688
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 
  • Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ. 

  • Τα ζητούμενα είδη υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο. 
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής εφόσον υπάρχουν 

Διευκρινίσεις

16/02/2023 10:50

Κάθε σετ "σκαφάκι εγγράφων" πρέπει να περιέχει τρία (3) αποσπώμενα τεμάχια.

16/02/2023 10:49

Κάθε σετ "σκαφάκι εγγράφων" πρέπει να περιέχει τρία (3) αποσπώμενα τεμάχια.

Υπό Προμήθεια Είδη