Διαγωνισμός

Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/03/2023 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/03/2023 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
690
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Τα ζητούμενα είδη βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Η διανομή του εξοπλισμού θα γίνει ξεχωριστά σε κάθε ΚΕΠ όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Να αναφέρεται το κόστος των μεταφορικών εφόσον υπάρχει  
  • Προσφορές με μέρος του συνόλου της προμήθειας δεν θα γίνονται δεκτές 
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

14/03/2023 14:00 17/03/2023 14:00


Αιτιολογία Παράτασης

Προς διευκόλυνση υποβολής προσφορών

Υπό Προμήθεια Είδη