Διαγωνισμός

Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/03/2023 16:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/03/2023 16:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/03/2023 16:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
692
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Η παράδοση θα γίνει στα κατά τόπους ΚΕΠ
  • Στην προσφορά σας να συμπεριληφθούν τα έξοδα μεταφοράς εφόσον υπάρχουν
  • Τα ζητούμενα είδη αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρωτικό να αναφέρεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη