Διαγωνισμός

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/03/2023 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/03/2023 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/03/2023 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
693
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων 

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Η παράδοση θα γίνει στα κατά τόπους ΚΕΠ 
  • Στην προσφορά σας να συμπεριληφθούν τα έξοδα μεταφοράς εφόσον υπάρχουν
  • Τα ζητούμενα είδη αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρωτικό να αναφέρεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 

Διευκρινίσεις

20/03/2023 10:34

Σχετικά με το προϊόν νο.3 της λίστας, ο σωστός τίτλος είναι ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 23Α 12V

Υπό Προμήθεια Είδη