Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/03/2023 15:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/03/2023 15:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
694
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Να υποβάλετε προσφορά για :1 άδεια Windows Server 2019 Standard και 1 άδεια για MS SQL Server 2019.

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

17/03/2023 12:00 17/03/2023 14:00


Υπό Προμήθεια Είδη