Διαγωνισμός

Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(16533)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων(16533)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/05/2023 13:44
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/05/2023 13:44
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/05/2023 13:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
706
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη