Διαγωνισμός

Προμήθεια Ενός(1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ενός(1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/05/2023 15:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/05/2023 15:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/05/2023 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
708
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ενός(1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων 

  • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων 
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει 
  • Οικονομικές προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών, δεν θα γίνονται δεκτές
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη