Διαγωνισμός

Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για το ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για το ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/06/2023 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/06/2023 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
08/06/2023 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
712
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά και Office) για το ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ του Δήμου Αθηναίων 

  • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο 
  • Η Πρόσκληση υποβολής πρσφοράς υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο Σύνολο των προϊόντων 
  • Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει 
  • Οικονομικές προσφορές για μέρος του συνόλου των ζητούμενων ειδών, δεν θα γίνονται δεκτές
  • Στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας 

Υπό Προμήθεια Είδη