Διαγωνισμός

Προμήθεια οπτικών ινών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια οπτικών ινών για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/06/2023 16:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/06/2023 16:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/06/2023 10:01
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
713
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Τα υπό προμήθεια προιόντα είναι τα κάτωθι.:
10x Οπτικές ίνες LC-LC MultiMode 3M OM3 (3 μέτρα)
4x Οπτικές ίνες LC-LC MultiMode 2M OM3 (2 μέτρα)
4x Οπτικές ίνες LC-LC MultiMode 1M OM3 (1 μέτρο)
4x Οπτικές ίνες LC-LC MultiMode 0.25M OM3 (0.25μέτρα)

Υπό Προμήθεια Είδη