Διαγωνισμός

Προμήθεια scanner-εκτυπωτές-usbstick-πληκτρολόγια-ποντίκια

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια scanner-εκτυπωτές-usbstick-πληκτρολόγια-ποντίκια
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/06/2023 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/06/2023 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/06/2023 13:30
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
715
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη