Διαγωνισμός

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/06/2023 08:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/06/2023 08:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/07/2023 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
717
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Απαραίτητη προυπόθεση γαι την υποβολή προσφοράς είναι η διενέργεια αυτοψίας με τον κ.Κυπαρίση(6948577649) και κ.Μπαρμπαγιώργη(6948577649).

Επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η περιγραφή του Έργου.

 

Υπό Προμήθεια Είδη