Διαγωνισμός

Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/10/2023 13:22
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/10/2023 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/10/2023 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 14.880,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
723
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1.Τα είδη περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο (Excel)

2.Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
3.Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
4.Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
5.Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
6.Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.
7.Η παράδοση θα γίνει στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων, 2ος όροφος. (Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144)
8.Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.
9.Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

Υπό Προμήθεια Είδη