Διαγωνισμός

Προμήθεια Αδειών Microsoft, για ένα (1) έτος.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Αδειών Microsoft, για ένα (1) έτος.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/11/2023 14:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2023 14:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/11/2023 14:31
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
727
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα. 

*Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή.

*Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.

*Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας.

*Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.

Υπό Προμήθεια Είδη