Διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/03/2024 16:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/03/2024 16:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/03/2024 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
741
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού για τα εννέα (9) ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων

  • Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται οι τιμές ανά είδος
  • Η παράδοση θα γίνει στα κατά τόπους ΚΕΠ 
  • Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός του κάθε ΚΕΠ στον Υπεύθυνο Λειτουργίας
  • Στην προσφορά σας να συμπεριληφθούν τα έξοδα μεταφοράς εφόσον υπάρχουν
  • Τα ζητούμενα είδη αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Στην προσφορά σας είναι υποχρωτικό να αναφέρεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας σας 


     


Διευκρινίσεις

21/03/2024 13:49

Διευκρινήσεις:
1) Τύπος λαμπτήρων οροφής T8 18W/840
2) Οι ανεμιστήρες από 150W έως 200W
3) Τα πολύπριζα να είναι με καλώδιο
4) Οι μονωτικές ταινίες να είναι λευκές

Υπό Προμήθεια Είδη