Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/03/2024 12:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/03/2024 12:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/03/2024 12:45
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
744
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
4. Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
5. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.                                                                                                                                                                                                              6. Η παράδοση θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών του Δήμου Αθηναίων_ Λεωνίδου & Μυλλέρου Κτήριο Β Γερμανικού & Μυλλέρου Κτήριο Α Μεταξουργείο, Τ.Κ. 10436
Τηλέφωνο: 210-5202420, 210-3243023. Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.                                                                                          7. Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

 

Υπό Προμήθεια Είδη