Διαγωνισμός

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκης του ΟΠΑΝΔΑ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκης του ΟΠΑΝΔΑ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/04/2024 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/04/2024 12:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/04/2024 12:15
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 13.640,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
746
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
4. Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
5. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.                                                                                                                                                                                                           

6. Η παράδοση θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων_ Λεωνίδου & Μυλλέρου Κτήριο Β Γερμανικού & Μυλλέρου Κτήριο Α Μεταξουργείο, Τ.Κ. 10436
Τηλέφωνο: 210-5202420, 210-3243023 & Πειραιώς (Π. Τσαλδάρη) 51, Πλατεία Κουμουνδούρου, Τ.Κ. 10553
Τηλέφωνο: 210- 3240472. Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.                                                                                 

7. Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

 

Διευκρινίσεις

09/04/2024 12:29

Λόγω έλλειψης εύρεσης της κάρτα γραφικών που ζητείται μπορείτε να καταθέσετε προσφορά και για την PNY QUADRO RTX A6000 48GB SMALL BOX VCNRTXA6000-SB.

08/04/2024 14:04

Όσον αφορά τον εκτυπωτή ZEROX Versalink C500V/DN μπορείτε να καταθέσετε προσφορά για τον αντικαταστάτη του Xerox Versalink C410V_DN.

08/04/2024 12:27

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.

Υπό Προμήθεια Είδη