Διαγωνισμός

Προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΟΠΑΝΔΑ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΟΠΑΝΔΑ.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/05/2024 12:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/05/2024 12:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2024 14:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 11.160,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
747
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
4. Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
5. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι γνήσια και άμεσα διαθέσιμα.                                                                                                                                                                                           

6.Η παράδοση θα γίνει στον ΟΠΑΝΔΑ_ Ακαδημίας 50 Αθήνα, Τ.Κ. 10671. Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.                                         

7. Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

Υπό Προμήθεια Είδη