Διαγωνισμός

Προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων.

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων.
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/05/2024 15:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/05/2024 15:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/05/2024 15:05
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
748
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των προϊόντων. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.
4. Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ.
5. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.                                                                                                                                                                                           

6.Η παράδοση θα γίνει στη γενική Γραμματεία του Δήμου Αθηναίων _ Λιοσίων 22 Αθήνα, Τ.Κ. 10438. Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.                                         

 

Υπό Προμήθεια Είδη