Διαγωνισμός

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων. (jira 20456)

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων. (jira 20456)
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2024 11:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2024 11:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/06/2024 11:50
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 11.160,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
750
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

*Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. 

*Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

*Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προϊόντων.

*Τρόπος πληρωμής: επί πιστώσει.

*Στην προσφορά σας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρείας σας.

*Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στον τύπο των περιγραφόμενων προϊόντων.

*Η παράδοση θα γίνει στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Πειραιώς 160 & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα 104 43_Υπόψη κ. Νικόλαου Κυπαρίση ή κ. Κωνσταντίνου Μπαρμπαγιώργη_(Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τηλ. 2144062700_Εσωτ. 352_2ος Όροφος).

*Η μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν στον 2ο όροφο του Κτιρίου (υπάρχει ασανσέρ).
Παρακαλώ όπως στη τελική σας προσφορά συμπεριληφθεί και το κόστος των μεταφορικών.

*Σε πρώτη φάση θα καταθέσετε απλά την οικονομική σας προσφορά. Σε περίπτωση που είσαστε ο μειοδότης του Διαγωνισμού θα σας σας ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

Υπό Προμήθεια Είδη