Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/11/2020 14:55
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/11/2020 14:55
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/11/2020 09:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
447
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-12-2020

Υπό Προμήθεια Είδη