Διαγωνισμός

Προμήθεια ενενήντα (90) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενενήντα (90) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ» (προϋπολογισμού μέχρι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) πλέον φπα 24%).

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ενενήντα (90) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενενήντα (90) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ» (προϋπολογισμού μέχρι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) πλέον φπα 24%).
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/08/2021 13:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/08/2021 13:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/09/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
579
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009107847
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
6370
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικοί CPV

  • (30213300-8): Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Υπό Προμήθεια Είδη