Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/03/2021 10:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/03/2021 10:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
508
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 2 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

12/03/2021 12:00 17/03/2021 12:00


Υπό Προμήθεια Είδη